Szerzői Jogok

A jelen jogi nyilatkozat Németh Richárd egyéni vállalkozó ( “Szolgáltató“) által üzemeltetett www.wineflow.hu URL alatt elérhető honlapnak (“Honlap”) a Honlap látogatója (“Látogató“) általi használatának feltételeit tartalmazza. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit a látogató a Honlap látogatásával elfogadja.

Szerzői jogok

A Honlap tartalma (cikkek, fotók, grafikai elemek), valamint a Honlap arculata, szerkezete,  elemei teljes egészében szerzői jogvédelem alá esnek. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, mint kiadó, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely elemét, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Tilos a Honlap tartalmát bármilyen formában átvenni, másolni, nyilvánosságra hozni, újraközvetíteni, feldolgozni, értékesíteni, tárolni, a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

Tilos a www.mindennapszamit.hu domain nevet (a hivatkozásokat kivéve) felhasználni a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Felelősség

A Szolgáltató a tevékenysége során a pontos, megbízható és hiteles tartalomszolgáltatásra törekszik, azonban a Szolgáltató a helytelen, hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem tud vállalni. A Szolgáltató nem felel továbbá azokért a hibákért, melyek rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkeztek (vis maior). A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat. Ezeket a linkeket, a Szolgáltató a Honlapról azonnal eltávolítja, amennyiben azok jogsértő voltáról a Szolgáltató tudomást szerez. Ezen felül a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért.

Személyes adatok kezelése

 A Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.

Hatályba lépés ideje: 2014. március 31.