Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Szabályzat célja, hogy a www.wineflow.hu honlap (“Honlap“) látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak Németh Richárd egyéni vállalkozó ( “Szolgáltató“) általi kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire. Valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira. A Szolgáltató továbbá figyelemmel van és betartja a vonatkozó európai uniós jogszabályokat is, így különösen a személyes adatok kezeléséről szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Ön egyes személyes adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához. Az Ön hozzájárulása alapján történő adatszolgáltatás önkéntes. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlap használata során korlátozott mértékben sor kerülhet az alábbi 3. pontban említett információk (így például IP cím és egyéb technikai adatok) kezelésére, amelyeket azonban nem vagy csak nehezen lehet Önnel összekapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor.

Személyes Adatok köre és adatkezelés célja

A Honlapon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik (cookies) olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják Önt és tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Ezeket az adatokat kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeljük. A Honlapra látogatással Ön kifejezetten hozzájárul a sütik és webjelzők jelen Szabályzatban ismertetett használatához.

 Az adatkezelő

A Személyes adatokat a Honlap üzemeltetője, a Szolgáltató mint adatkezelő kezeli. A Szolgáltató nyilvántartási száma: xxxxx

Személyes Adatok továbbítása

A Személyes Adatokat átadhatjuk olyan harmadik személyek részére, melyek részünkre adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységet végeznek (így például a Honlap üzemeltetése, adatbázis fenntartása, lekérdezések és adatelemzések elkészítése, hálózat állapotának vizsgálata, szolgáltatások megbízhatósága). Az ilyen adatfeldolgozók az Európai Gazdasági Térség területén helyezkednek el.

A Szolgáltató megoszthatja a Honlap látogatóiról szóló összesített és anonimizált információkat (így különösen a látogatottsági statisztikákat) az ügyfeleivel, partnereivel, más honlap látogatókkal és egyéb harmadik személyekkel abból a célból, hogy azokat tájékoztassa arról, hogy milyen típusú felhasználók látogatják a Honlapot, és hogy milyen módon használják azt.

Linkek

Honlapunk tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat, és ahol eltérő lehet az adatvédelmi gyakorlat. Ezek az oldalak nem állnak a Szolgáltató tulajdonában és azokat nem a Szolgáltató üzemelteti.

Helyesbítés

Az Infotv. alapján Ön kérheti személyes adatai helyesbítését, amennyiben azt állapítja meg, hogy az általunk kezelt személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak. A helyesbítés iránti kérelmét e-mailben az wineflow.hu@gmail.com címre küldheti el. Amennyiben a helyesbítés iránti kérelmét nem találjuk megalapozottnak és azt megtagadjuk, úgy a kérelemének elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük Önnel. Ebben az esetben Önt a jogorvoslati jogairól is tájékoztatjuk.

A Szabályzat módosítása

Jelen Szabályzatot meghatározott időközönként felülvizsgáljuk és módosítjuk annak érdekében, hogy az megfeleljen mind a Szolgáltató célkitűzéseinek, mind a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben a jelen Szabályzat módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük. Hatálybalépés ideje: 2014. március 31.